Izbornik jezika

Bosanski | English

Projektovanje, revizija, nadzor

Slika
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Glavni projekat (građevina,arhitektura,električne instalacije, hidro i mašinske instalacije..),
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Elektroenergetska postrojenja,Električne instalacije i Transformatorska postrojenja,
  • Pregled,kontrola i revizija projekata,
  • Izvođenje stručnog nadzora nad građenjem objekta za sve faze (građevina,arhitektura,električne instalacije,hidro i mašinske instalacije..)
  • Pregled izvedenih objekata za Tehnički prijem,
  • Konsalting pri investicionoj izgradnji objekata,
  • Trodimenzionalni prikaz i trodimenzionalna prezentacija objekata ,
  • Izvođenje električnih instalacija i izgradnja elektroenergetskih postrojenja
0 0