Izbornik jezika

Bosanski | English

Zaštita na radu-ZNR

Slika
 • Obrazovanje i osnovna obuka sa provjerom znanja zaposlenika iz oblasti zaštite na radu,
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu ,
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite na radu,
 • Izrada programa mjera iz oblasti zaštite na radu ,
 • Izrada izvještaja i drugih normativnih akata iz oblasti zaštite na radu,
 • Izrada upustava za sigurno rukovanje sredstvima i predmetima rada, priručnika i upustava za obrazovanje iz oblasti zaštite na radu.

U suradnji sa poslovnim partnerima obavljamo i druge poslove vezano za oblast zaštite na radu kao što su:

 • Pregled projektno-tehničke dokumentacije sa aspekta Zakona zaštite na radu,
 • Dopunska obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu (kotlovođa,viljuškarista, kranista,rukovaoc građevinskim mašinma i dr.)
 • Pregled i ispitivanje osnovnih sredstava rada i opreme,
 • Mjerenje i analiza štetnog djelovanja buke na okolinu,
 • Mjerenje, pregled i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja,
 • Ispitivanje zaštite od previsokog napona dodira-električnog udara, 
 • Mjerenje, pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija, 
 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i radnih uzemljenja, 
 • Mjerenje otpora izolacije el.vodova i uređaja..
0 0